Henvisning af sag til Børnehus Midt

Henvisning af til Børnehus Midt sker ved at udfylde og sende et opstartsskema.

indholds splitter
Barnets myndighedsrådgiver har ansvar for at henvise sagen til Børnehus Midt. Det sker ved at sende et opstartsskema til Børnehus Midt på sikker mail:
Følgende tre kriterier skal være opfyldt før en sag kan oprettes i Børnehus Midt:
  • Viden eller mistanke om at et barn under 18 år, har været udsat for voldelige og/eller seksuelle overgreb.

  • Kommunen træffer afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglige undersøgelse jf. SEL § 50, eller eventuelt et tillæg til eksisterende.

  • Politi og/eller sundhedsvæsen er involveret i sagen.
Er du i tvivl?

Ved tvivl om hvorvidt en sag skal oprettes i Børnehus Midt, kan myndighedsrådgiver eller en leder i barnets bopælskommune få konsultativ råd og vejledning ved telefonisk at henvende sig til Børnehus Midt på telefon: 89 40 11 04, se åbningstider HER

Konsultativ råd og vejledning kan hjælpe myndighedsrådgiver med at afklare sagens videre forløb i forhold til eksempelvis udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse jf. SEL § 50, anmeldelse til politi og oprettelse af en sag i Børnehus Midt.
2 dukker

SAGSFORLØB

Et sagsforløb kan skitseres ud fra tre faser, som varierer afhængig af sagens karakter.
Glas med farvepenne og saks

KONTAKT OS

Du kan kontakte os på telefon
89 40 11 04, eller finde direkte information på en af vores medarbejdere.