Samarbejdspartnere i Børnehus Midt

Børnehus Midt skal opfattes som en organisatorisk ramme for samarbejdet mellem de 19 kommuner, sundhedsvæsenet og politikredsene i Region Midt.

indholds splitter
Børnehus Midt skal benyttes i sager om overgreb, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem en kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Det er børnehusets opgave at koordinere indsatser mellem de forskellige instanser, så forløbet bliver så skånsomt som muligt for barnet og dennes nærmeste omsorgspersoner. Eksempelvis kan det være vigtigt for barnet, at det ikke skal gentage fortællingen om overgrebet.
Børnehus Midt betjener de 19 kommuner, som du kan se her:
Kort over midt Jylland
Børnehus Midt, Aarhus

samarbejder som udgangspunkt med:

Aarhus Kommune
Favrskov Kommune
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Norddjurs Kommune
Odder Kommune
Randers Kommune
Samsø Kommune
Skanderborg Kommune
Syddjurs Kommune

Børnehus Midt, Herning

samarbejder som udgangspunkt med:

Herning Kommune
Holstebro Kommune
Ikast-Brand Kommune
Lemvig Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Silkeborg Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Viborg Kommune

Børnehuset øvrige samarbejdspartner er:
CBO børnecenter (Center for Børn udsat for Overgreb)
Aarhus Universitetshospital, Region Midt.

Læs mere her: CBO børnecenter

Institut for Retsmedicin
Aarhus Universitet.

Læs mere her: Institut for Retsmedicin

Politikredsene
Midt- og Vestjyllands politi
Sydøstjyllands politi
Østjyllands politi
I udgangspunkt samarbejder børnehuset i Aarhus med Østjyllands- og Sydøstjyllands politi, og børnehuset i Herning med Midt- og Vestjyllands politi.
De enkelte sektorer og dermed samarbejdspartnere bidrager med hver deres faglige viden og ydelser ind i børnehusets samlede og helhedsorienterede indsats, og den tætte samarbejdsstruktur bidrager til at sikre en sammenhængende og fælles retning i de enkelte sagsforløb.
Organisationsdiagram
Organisationsdiagrammet for Børnehus Midt illustrer sammenhængen mellem de enkelte sektorers ydelser og myndighedsforpligtelser, samt deres samarbejdsrelationer:
Samarbejdspartnerne leverer således de påkrævede fagspecifikke ydelser ind i børnehusets indsats, men med udgangspunkt i det tætte samarbejde, arbejdes der målrettet på en fælles forståelse og tilgang til børn og deres nære omsorgspersoner.