Målgruppe

Børnehus Midt er for børn og unge i alderen 0-17 år, hvor der er viden eller mistanke om vold eller seksuelle overgreb.

indholds splitter
Børnehus Midt er et lovpligtigt tilbud, som kommuner skal benytte sig af som led i den børnefaglige undersøgelse, når der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, samt når politi og/eller sygehusvæsen er involveret i sagen.
Udover at bistå kommuner med udredning og anbefalinger til det videre sagsforløb, tilbyder Børnehus Midt krisestøtte til barnet og dennes nærmeste omsorgspersoner.
Barnets bopæls kommune afgøre om en sag skal oprettes i Børnehus Midt, men jf. SEL § 50 b, skal kommunen anvende børnehuset til brug for den børnefaglige undersøgelse, når et barn eller en ung har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom.
Myndighedsrådgiver i den enkelte kommune kan få konsultativ sparring, når der er viden eller mistanke om overgreb mod et barn eller en ung, samt hvor er tvivl om, hvorvidt sagen skal oprettes i Børnehus Midt.
Øvrige fagprofessionelle som eksempelvis lærere, pædagoger og sundhedsplejersker, der har viden eller mistanke om overgreb mod et barn eller en ung, skal gøre brug af deres kommunale beredskabsplan.
Børnehus Midt yder ikke konsultativ bistand til borgere der henvender sig, men vil være behjælpelig med at formidle kontakten til rette instans.