Om Børnehus Midt

Børnehus Midt er et tilbud til børn og unge i alderen 0-17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom.

indholds splitter
Børnehus Midt arbejder med forhold, der vedrører seksuelle overgreb og vold mod børn og unge under 18 år. Der kan være tale om overgreb, sket på et tidligere tidspunkt i barnets liv, eller om aktuelle og akutte hændelser.
Børnehus Midt har til opgave at sikre en skånsom og koordineret indsats mellem myndighedsrådgiver i barnets bopælskommune, politi og/eller sundhedsvæsen.
Som en del af opgaveløsningen understøtter Børnehus Midt kommuners udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse jf. SEL § 50. Derudover tilbyder Børnehus Midt krisestøtte i form af samtaler med barnet og dennes nærmeste omsorgspersoner, når der vurderes et behov herfor.
Oprettelse af en sag i Børnehus Midt sker via myndighedsrådgiver i barnets bopæls kommune.

Myndighedsrådgivere i Region Midts 19 kommuner, kan altid få telefonisk råd og vejledning i Børnehus Midt, eksempelvis ved tvivl om handlemuligheder og procedure, se kontakt oplysninger og telefontider HER.

Børn og unge, samt øvrige private og professionelle skal henvende sig til kommunens myndighedsrådgiver eller er politi ved viden eller mistanke om overgreb mod børn eller unge. Derudover er der forskellige rådgivningslinjer, se HER.

Ur og lineal
Afdelingernes adresser er:
Børnehus Midt, Aarhus
Marselis Boulevard 179
8000 Aarhus C

Børnehus Midt, Herning
Industrivej Nord 9A
7400 Herning