Tal og undersøgelser

Socialstyrelsen formidler viden om børnehusene

indholds splitter
Arbejdet i børnehusene registreres i en national database. Data bidrager til læring om børnehusenes virke. Registreringen giver også mulighed for vidensdeling på tværs af børnehusene.

På Socialstyrelsens hjemmeside https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/bornehuse, kan du læse meget mere om de danske børnehuse. Herunder er nogle udvalgte links omkring årsstatistik samt børns oplevelser af de danske børnehuse:

Familierum

Lovgivning

Børnehus Midt er som de øvrige børnehuse i Danmark forankret i en række lovgivningsmæssige initiativer, herunder Lov om Social service, Bekendtgørelse om børnehuse og Overgrebspakken.