For forældre eller værge

Det er oftest en voldsom oplevelse, hvis der er viden eller mistanke om overgreb mod ens barn. Det er hårdt at skulle igennem et sagsforløb, men det er vigtigt at forløbet tilrettelægges så skønsomt som muligt for barnet.

indholds splitter
Børnehus Midt er den instans der har til opgave at give barnet og familien krisestøtte, samt at lave en udredning af barnet og familiens støtte behov, som barnets myndighedsrådgiver i bopælskommunen bruger til udarbejdelse af en børnefaglige undersøgelse. Derudover har Børnehus Midt til opgave at koordinere sagen, for at sikre vidensdeling og samarbejde mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen.
En sag i Børnehus Midt starter typisk ved, at:
 • Barnets bopælskommune modtager en underretning om overgreb

 • Politiet modtager en anmeldelse af overgreb

 • Sundhedsvæsenet får viden eller mistanke om et overgreb
Efter viden eller mistanke om overgreb mod et barn, og hvor flere sektorer (kommune, politi og/eller sundhedsvæsen) er involveret i sagen, vil myndighedsrådgiver i barnets bopælskommune vurdere om sagen skal oprettes i Børnehus Midt.
Forud for oprettelse af en sag i Børnehus Midt, vil barnet ofte være blevet afhørt af politiet, og myndighedsrådgiver vil have afholdt børnesamtale med barnet.
Børnehus Midt vil forinden opstart af en sag indkalde kommune, politi og/eller sundhedsvæsen til et sagssamråd. Sagssamrådet har til formål at planlægge og koordinere forløbet, så det tager bedst mulig hensyn til barnet og jer som familie. Efter sagssamrådet bliver forældre/værge orienteret om det videre forløb.
Forløbet i børnehuset kan bestå af følgende:

– Afhøring af børn under 14 år (afhøringen af de 14-17 årige foregår på politistationen)

– Krisesamtaler med barnet og/eller dets nærmeste omsorgspersoner

– Udredning og undersøgelse af barnets støttebehov

RÅDGIVNING OG INFORMATION

Som pårørende kan du henvende dig en række steder for information, råd og vejledning om det at være pårørende til børn eller unge, der har været udsat for overgreb:
 • Børnehus Midt – som forældre eller værge til et barn indskrevet i Børnehus Midt, er du altid velkommen til at kontakte os, se kontakt oplysninger HER

   

 • Til forældre og pårørende der har et barn, været udsat for et seksuelt overgreb – HER (Pjece fra Anklagemyndigheden)
 • Anklagemyndigheden

   

 • Hvis dit barn skal i børnehuset (Pjece)
Glas med farvepenne og saks

KONTAKT OS

Du kan kontakte os på telefon
89 40 11 04, eller finde direkte information på en af vores medarbejdere.