Velkommen til børnehus Midt
Velkommen til børnehus Midt

Få den rigtige vejledning og sparring

så du kommer rigtigt videre i forløbet

Børn og unge

Børn og unge

Er du blevet slået eller rørt ved på
en måde, du ikke bryder dig om
Forældre eller værge

Forældre eller værge

Er dit barn blevet udsat for overgreb, skal du tale med en sagsbehandler
samarbejdspartnere

Myndigheder

Vi koordinerer indsatsen i
Børnehuset, så barnet føler sig tryg

Børnehus Midt

bistår kommunerne i region Midt med
udredning i sager om overgreb mod børn og unge

Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal en kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse.
I børnehusene samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb.
Det kan være politi, socialrådgivere og psykologer. Formålet er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét, børnevenligt sted.
Dobbelt billede af to rum

Få rådgivning på 89 40 11 04

Barnet i centrum

Vi sikrer en professionel og skånsom
indsats overfor barnet/den unge i
sager om overgreb.